Tin tức

Nền tảng Y học hiện đại – Nguyên tắc trong phát triển sản phẩm của Anvy

Các Thảo dược được nghiên cứu kỹ càng, dựa trên cơ sở tác dụng của...

Cao định chuẩn – Con đường dẫn tới chất lượng vượt chuẩn của Anvy

Cao định chuẩn – một trong những tiêu chuẩn bắt buộc phải có trong quy...

Công nghệ EECV – Chìa khóa mở ra “kho báu” từ thảo dược

Công nghệ EECV là gì? Áp dụng công nghệ EECV trong sản xuất Anvy như...

Thông tin về chất lượng sản phẩm Osaio Tiểu Đêm

Hiện nay, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Osaio Tiểu Đêm đang được nhiều khách...

Dược liệu cẩu tích- vị Dược liệu cho người thận yếu

Dược liệu cẩu tích có nguồn gốc từ rễ của cây lông cu li. Vì...